چهارشنبه 22 مهر‌ماه سال 1388

فرمت متنی را که می خواهید در فهرست مطالب آورده شود به کمک گزینه stylesand formatting از منوی format مشخص کنید. در نوار کناری که با انتخاب این گزینه به کنار صفحه می چسبد شما می توانید فرمت مورد نظر خود را جستجو کرده و آن را اعمال نمایید.

به جایی که قرار است در آنجا فهرست وارد شود بروید از منوی insert گزینه Reference ‌و سپس Index and tables را انتخاب کنید و به برگه Table of contents بروید. با فشردن دکمه options استایلی را که می خواهید در فهرست بیاید انتخاب کنید و در جلوی آن شماره 1 را وارد کنید. شماره استایل هایی را که نباید در فهرست بیایند حذف کنید ok را دوبار فشار دهید.

چگونه برای چند فایل مجزا فهرست مطالب بسازیم ؟

یک فایل جداگانه برای نگهداشتن فهرست مطالب همه فایلها ایجاد کنید در فایلی که قرار است محتوای فهرست مطالب باشد برای هر یک از فایلهایی که محتویات شان باید در فهرست بیاید یک مستند مرجع ایجاد کنید (ctrl – 9) را بفشارید و ما بین کروشه های ایجاد شده نام فایل را بنوسید .

(RD*chapter1.doc) : اگر همه فایلهای در یک مسیر قرار ندارند باید آدرس کامل را بنویسید.

(RD * c:\\my foleder\\chapte1.doc*): حال طبق روش گفته شده در بالا فهرست مطالب ایجاد کنید . فهرست مطالب شماره صفحات را دقیقاً مطابق قانون شماره گذاری صفحات در فایلهای اصلی می آورد ممکن است بخواهید شروع شماره صفحه را در هر فایل به صورت دستی تغییر دهید.

 

 

*****