یکشنبه 12 مهر‌ماه سال 1388

از امام صادق (ع) نقل شده است که:

خواب در روزهای قمری زیر:

6،7،8،9،15،18،19،27،28،30   صحیح می باشد.

5،7،12،17   صحیح می باشد ولی طول میکشد.

2،3،23،24   امیدوارم صحیح باشد.

1،10،13،14،21،25،26،29  بی ارزش است.

این تعبیر خواب چندین بار آزمایش شده است. و کاملا درست است.

 

*****